Agnieszka Kaminska portret

Uważne, nieoceniające słuchanie, przyjmowanie drugiej osoby w jej istocie, z tym, co w niej najpiękniejsze i z tym, co trudne oraz bycie z nią w autentycznej relacji, szacunek i otwartość na inność to wartości, którymi kieruję się w swojej praktyce psychoterapeutycznej.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii w Stowarzyszeniu Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska, które przynależy do Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – (GLE-International). Szkolenie oparte jest na myśli wybitnego wiedeńskiego psychiatry i psychoterapeuty Victora Frankla, twórcy logoterapii. Kierownikiem merytorycznym i jedną z osób szkolących jest prof. Alfried Längle.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyłam także inne szkolenia w obszarze pomagania i pracy z drugim człowiekiem, m.in.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie certyfikujące z Treningu Zastępowania Agresji ART, szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w Fundacji ETOH, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Pomorskiej Fundacji ETOH, Poznaj swój umysł – style komunikacyjne ludzi.

Pracuję z osobami, które przeżywają problemy wynikające z samotności, lęku, będącymi w depresji, w żałobie, w kryzysach różnego rodzaju, zmagającymi się z cierpieniem, myślami samobójczymi, poczuciem pustki i braku sensu w życiu.


Agnieszka Kamińska, Poradnictwo i Psychoterapia Egzystencjalna Gdańsk Ⓒ 2020 | polityka prywatności

Agnieszka Kaminska portret

Uważne, nieoceniające słuchanie, przyjmowanie drugiej osoby w jej istocie, z tym, co w niej najpiękniejsze i z tym, co trudne oraz bycie z nią w autentycznej relacji, szacunek i otwartość na inność to wartości, którymi kieruję się w swojej praktyce psychoterapeutycznej.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii w Stowarzyszeniu Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska, które przynależy do Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – (GLE-International). Szkolenie oparte jest na myśli wybitnego wiedeńskiego psychiatry i psychoterapeuty Victora Frankla, twórcy logoterapii. Kierownikiem merytorycznym i jedną z osób szkolących jest prof. Alfried Längle.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyłam także inne szkolenia w obszarze pomagania i pracy z drugim człowiekiem, m.in.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie certyfikujące z Treningu Zastępowania Agresji ART, szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” w Fundacji ETOH, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Pomorskiej Fundacji ETOH, Poznaj swój umysł – style komunikacyjne ludzi.

Pracuję z osobami, które przeżywają problemy wynikające z samotności, lęku, będącymi w depresji, w żałobie, w kryzysach różnego rodzaju, zmagającymi się z cierpieniem, myślami samobójczymi, poczuciem pustki i braku sensu w życiu.


Agnieszka Kamińska, Poradnictwo i Psychoterapia Egzystencjalna Gdańsk Ⓒ 2022 | polityka prywatności