Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś
abstrakcyjnego sensu.
Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe
powołanie czy misję,
której celem jest wypełnienie
konkretnego zadania.
Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy,
aby drugi raz przeżyć swoje życie.
A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie,
tak jak wyjątkowa jest okazja,
aby je wykonać.

Viktor E. Frankl
Człowiek w poszukiwaniu sensu

Agnieszka Kamińska
Poradnictwo i Psychoterapia Egzystencjalna
tel.: 509 228 364

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu.
Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję,
której celem jest wypełnienie konkretnego zadania.
Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy,
aby drugi raz przeżyć swoje życie.
A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie,
tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.

Viktor E. Frankl
Człowiek w poszukiwaniu sensu

Agnieszka Kamińska
Poradnictwo i Psychoterapia Egzystencjalna

tel.: 509 228 364

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu.
Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję,
której celem jest wypełnienie konkretnego zadania.
Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy,
aby drugi raz przeżyć swoje życie.
A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie,
tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.

Viktor E. Frankl
Człowiek w poszukiwaniu sensu

Agnieszka Kamińska
Poradnictwo i Psychoterapia Egzystencjalna

tel.: 509 228 364